Witamy serdecznie

 

 

Jesteśmy kancelarią istniejącą od 2010r, kiedy to decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010r. Robert Szymczak został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupcy , następnie w oparciu o decyzje z dnia 14 stycznia 2013r, zmienił ostateczną decyzję w ten sposób , że powołał Roberta Szymczaka na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie.
Staramy się działać dynamicznie z rozwagą i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Wysokie standardy wykonywania powierzonych obowiązków możliwe są do spełnienia dzięki wiedzy i doświadczeniu Komornika Sądowego oraz zatrudnionych pracowników.
Rewirem komorniczym Komornika Sądowego Roberta Szymczaka jest obszar właściwości Sądu Rejonowego  w Koninie, jednakże zgodnie z decyzją wierzycieli , którzy mają prawo wyboru Komornika Sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , Komornik Robert Szymczak wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń na terenie całego kraju.
 
Kancelaria obsługuje wnioski złożone w e-Sądzie EPU  
oraz wykorzystuje elektroniczne bazy danych
a także obsługuje system 

 

Formularze do pobrania

Wniosek egzekucyjny
Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
Wniosek egzekucyjny należności alimentacyjne
Wniosek o zabezpieczenie

Licytacje


  Ruchomości   Nieruchomości