Licytacja nieruchomości

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak ogłasza, że: dnia 28-09-2018r. o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

Gruntowej położonej w Przytukach gm. Kleczew składającej się z działki gruntu o nr 42/25 o powierzchni 0,0300 ha . Na działce postawiony jest domek letniskowy o pow.zabudowy 12,48 m2 pomieszczenie gospodarcze o konstrukcji stalowej o pow.zabudowy 3,08 m2. Lokalizacja nieruchomości została określona jako atrakcyjna ze względu na znajdujące się tam jezioro Koziegłowskie oraz dogodne połączenie komunikacyjne.


położonej: 62-540 Kleczew - Przytuki
dla której Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1N/00064800/8 .

Suma oszacowania wynosi 36.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24.467,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.670,00zł. (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


                                                                           Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
                                                                                   82 10202212 0000 5102 0302 5392

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

                                                                                Szczegółowych informacji udziela Komornik
                                                                                pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819