Licytacja nieruchomości

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak ogłasza, że: dnia 22-06-2018r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

Gruntowej składającej się z działki guntu o nr .ewidencyjnym 319/9 o powierzchni 0,1322 ha. Nieruchomość położona na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego o nr R 6730.102.2.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. Lokalizacja nieruchomości została określona jako atrakcyjna.

 

położonej: 62-513 Krzymów, Paprotnia
dla której Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KN1N/00092725/3].

Suma oszacowania wynosi 37.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.700,00zł. (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
                                                                                        Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
                                                                                                  82 10202212 0000 5102 0302 5392

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819