Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2018r. o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44 , odbędzie się

druga licytacja nieruchomości 

Gruntowej  składającej się z działki guntu o nr .ewidencyjnym 319/9 o powierzchni 0,1322 ha . Nieruchomość położona na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego . Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego o nr R 6730.102.2 .2012 z dnia 30 stycznia 2012 r .Lokalizacja nieruchomości została określona jako  atrakcyjna.

położonej  62-513 Krzymów, Paprotnia

dla której Sąd Rejonowy w Koninie

prowadzi księgę wieczystą nr KW 

[NKW: KN1N/00092725/3]

Suma oszacowania wynosi 37.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    24.420,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.700,00zł. (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

 

                                                                            Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

                                                                                      82 10202212 0000 5102 0302 5392

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

Szczegółowych informacji udziela Komornik

pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819