Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-06-2018r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się
 
pierwsza licytacja
 
 Lokalu mieszkalnego o powierzchni  48,17 m 2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza położonego przy ul. 11 Listopada7/49 w Koninie, nieruchomość posiada balkon. Lokal usytułowany jest na V piętrze. Lokalizacji nieruchomości określona została jako atrakcyjna.
 
położonego:62-510 Konin, 11 Listopada 7/49, Konin,
dla którego Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę wieczystą nr KW   [NKW: KN1N/00079667/1].
 
Suma oszacowania wynosi 140 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    105 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.  14 000,00zł(+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
                                                                          Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 
                                                                                     82 10202212 0000 5102 0302 5392
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
 
Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn.
 
                                                                            Szczegółowych informacji udziela Komornik 
                                                                            pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819