Licytacja nieruchomości

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak  ogłasza, że: dnia 22-06-2018r. o godz. 14:10  w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr  2.44, odbędzie się 
pierwsza licytacja  1/2 nieruchomości 
 
Gruntowej składającej się z działki gruntu o nr .ewidencyjnym 324/2 o powierzchni 0,1500 ha .Nieruchomość zabudowana jest budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 102,30 m 2 oraz budynkiem garażowo- gospodarczym o pwierzchni 39, 15 m2 . Działka jest ogrodzona i niezagospodarowana, teren bez utwardzeń. Lokalizacja nieruchomości została określona jako atrakcyjna ,ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę handlową .
 
położonej: 62-511 Kramsk ,ul Połudnowa 6
dla której Sąd Rejonowy  Koninie
prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1N/00021832/8 .
 
Suma oszacowania wynosi 59 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     44 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 900,00zł (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 
 82 10202212 0000 5102 0302 5392
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
 
Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn
 
Szczegółowych informacji udziela Komornik 
 pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819