licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2018r. o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się
pierwsza licytacja

Nieruchomości lokalowej położonej w budynku wielorodzinnym wraz z przysługującym udziałem 117/10000 części w nieruchomości wspólnej . Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,16 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni ,łazienki, wc, korytarza oraz pomieszenia przynależnego jakim jest piwnica. Lokal usytuowany na III piętrze położony w centrum miasta, w pobliżu jednej z głównych ulic. Lokalizaja nieruchomości atrakcyjna w pobliżu znajduje się wiele placówek usługowo -handlowych w tym szkoły,szpital i placówki zdrowia.

 

położonej: 62-510 Konin, 11 Listopada 12/70, Konin,

dla której Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KN1N/00077309/0 


Suma oszacowania wynosi 116 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 600,00zł (+1.80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na poniższy rachunek.


                                                                                 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
                                                                                           82 10202212 0000 5102 0302 5392


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819