licytacja ruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2018r. o godz. 11:00 w lokalu:
62-571 Stare Miasto, Modła Księża 12,
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


__________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                       Ilość                   Wartość szacunkowa                  Cena wywołania
__________________________________________________________________________________________
1. Naczepa ciężarowa SB 0124L,

rok prod. 1990 nr
rej. PKN 52X2                                     1 [szt.]                      5 000,00 **)                                2 500,00


2. Volkswagen Polo 1.3 B,

nr rej. PKN 53858 3d przebieg
280 tys. kolor zielony                         1 [szt.]                      2 000,00 **)                                 1 000,00


3. Ciągnik siodłowy Reanult

Premium 420.19T rok prod.2004,
nr rej. PKN 54772

uszkodzony silnik                               1 [szt.]                     10 000,00 **)                                 5 000,00


4. Ciągnik rolniczy

Massey Fergusson nr rej.
PKLU5G7                                             1 [szt.]                          do oszacowania w dzień licytacji


5. Wózek widłowy, kolor żółty            1 [szt.]                          do oszacowania w dzień licytacji


6. Koparka

JCB 3CXICB3CX4TL02257078          1 [szt.]                          do oszacowania w dzień licytacji


7. Mini Koparka gąsienicowa

301.66 CAT 3016 C
TIBB00321                                            1 [szt.]                         do oszacowania w dzień licytacji


8. Przyczepa niskopodłogowa,

nr rej. PKN 3F72                                   1 [szt.]                        do oszacowania w dzień licytacji


9. Betoniarka, kolor niebieski              1 [szt.]                        do oszacowania w dzień licytacji


10. Piaskarka wraz ze zbiornikiem,

kolor pomarańczowy
44161100126                                         1 [szt.]                           do oszacowania w dzień licytacji


11. Pługi                                                2 [szt.]                            500,00*)**)                                250,00


12. Łyżka do ładowarki                          1 +3                              500,00 **)                                 250,00


13. Słupcy stalowej szyny                     2 [szt.]                            do oszacowania w dzień licytacji


14. Konstrukcja stalowa                        2 [szt.]                           do oszacowania w dzień licytacji


15. Ramy stalowe O 20,25                      5 [szt.]                           do oszacowania w dzień licytacji


16. Mercedes Benz (uszkodzony)

bez silnika nr rej.
E2D RL02                                                 1 [szt.]                        1 500,00 **)                                750,00


17. Renault Trafic, nr rej. PKA 1UM3     1 [szt.]                      do oszacowania w dzień licytacji


18. Zbiornik na wodę, poj. 1000l              2 [szt.]                      do oszacowania w dzień licytacji


19. Skoczek Wacker (zagęszczarka)       1 [szt.]                         500,00 **)                                  250,00


20. Agregat Kiper KG200                         1 [szt.]                      1 000,00 **)                                500,00


21. Agregat Honda GX390 3,5KW          1 [szt.]                       1 500,00 **)                                750,00


22. Palnik Gazowy + 2 butle                     1 [szt.]                           500,00 **)                              250,00


23. Koparka Volvo EC 140 RCM

r.prod. 2002                                                1 [szt.]                       do oszacowania w dzień licytacji


24. Wiertarka stołowa                               1 [szt.]                           500,00 **)                              250,00


25. Tokarka zielona                                   1 [szt.]                           250,00 **)                              125,00
__________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu zobowiązny jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania oraz posiadać środki
określone w art. 871 zdanie 1 kpc.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 82 10202212 0000 5102 0302 5392
Osoby fizyczne kupujące ruchomości na osobę prawną - firmę powinny posiadać
pełnomocnictwo potwierdzone podpisem urzędowym, a osoby prawne aktaulny odpis KRS, z którego wynika kto jest
umocowany do reprezentowania spółki oraz posiadać pełnomocnictwo potwierdzone podpisem urzędowym. Licytant
powinien posiadać przy sobie numer identyfikacji NIP.
W związku z wyznaczonym terminem licytacji zajętych w toku egzekucji ruchomości informuje, że dłużnik ma obowiązek
umożliwić obejrzenie licytowanego mienia potencjalnemu nabywcy w dniu licytacji w miejscu jej wyznaczenia, a w
przypadku dokonania skutecznej sprzedaży wydać rzeczy nowemu właścicielowi.
Brak takiej możliwość będzie wiązał się z koniecznością zawiadomienia organów ścigania o uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 300 § 2 kk. Zgodnie z treścią, którego działania
dłużnika mające na celu udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego polegające na
udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia wierzyciela przez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie,
rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.