Witamy serdecznie

Jesteśmy kancelarią istniejącą od 2010r, kiedy to decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010r. Robert Szymczak został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupcy , następnie w oparciu o decyzje z dnia 14 stycznia 2013r, zmienił ostateczną decyzję w ten sposób , że powołał Roberta Szymczaka na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie.
Staramy się działać dynamicznie z rozwagą i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Wysokie standardy wykonywania powierzonych obowiązków możliwe są do spełnienia dzięki wiedzy i doświadczeniu Komornika Sądowego oraz zatrudnionych pracowników.
Rewirem komorniczym Komornika Sądowego Roberta Szymczaka jest obszar właściwości Sądu Rejonowego  w Koninie, jednakże zgodnie z decyzją wierzycieli , którzy mają prawo wyboru Komornika Sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , Komornik Robert Szymczak wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń na terenie całego kraju.
 
Kancelaria obsługuje wnioski złożone w e-Sądzie EPU  
oraz wykorzystuje elektroniczne bazy danych
a także obsługuje system 

 

Formularze do pobrania

Wniosek egzekucyjny
Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
Formularz skargi na Komornika
Wniosek o zabezpieczenie

Licytacje


  Ruchomości   Nieruchomości 

 

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Robert Szymczak, ul. Energetyka 4/24, 62-510 Konin (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e-mail: slupca.szymczak@komornik.pl tel.: 63 275 70 03 adres: ul. Energetyka 4/24, 62-510 Konin Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych* Roman Kwieciński adres e-mail: iod.konin.007@komornik.pl Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres ul. Energetyka 4/24, 62-510 Konin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.