Opis i oszacowanie nieruchomosci

OBWIESZCZENIE O TERMINIE DODATKOWEGO OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi
62-510 Konin,  Konin,   Wyzwolenia 4/49 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2020 o godz. 10:00 w: Wyzwolenia 4/49 Konin zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
dla której Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę wieczystą  nr KW   [NKW: KN1N/00086541/4].KN1N/00082707/8 KN1N/00021989/3 KN1N/00075829/7
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Robert Szymczak zawiadamia ,że zgodnie z art 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia tj .od 06/03/2020 r .