Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KN1N/00047738/7   KN1N/00090601/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28.01.2022r. o godz.12:40 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się 
pierwsza licytacja  
 

nieruchomości gruntowych położonych przy ul.Przydziałki 31 C ,składających się z:


-działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 880/2 o pow. 0,5403 ha ,dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KN1N/00090601/4,
-działki gruntu oznaczonej numerm ewidencyjnym 881/5 o pow. 0,4415 ha,dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KN1N/00047738/7.

Nieruchomości zabudowane są budynkiem produkcyjno- magazynowym z częścią mieszkalną o łącznej powierzchni użytkowej 1 793,060 m2 .Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu jednej z głównych ulic,drodze krajowej nr 25 (Kalisz- Bydgoszcz).Lokalizacja nieruchomości została określona jako atrakcyjna.

położonej: 62-504 Konin, Przydziałki 31 c, Konin,
dla której Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N00047738/7 i KN1N00090601/4


Suma oszacowania wynosi 1.220.000,00zł ( w tym Vat ) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 915.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122.000,00zł. (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
                                                                                    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
                                                                                                82 10202212 0000 5102 0302 5392


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE DOTYCZĄCE COVID-19
Komornik informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoba mająca zamiar uczestniczyć w licytacji winna stawić sie do Sądu Rejonowego w Koninie nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym rozpoczęciem licytacji,wyposażona w maseczkę ochronną, rękawiczki i długopis.Nadto w Sądzie:
Może przebywać wyłącznie osoba ZDROWA, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w licytacji osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantanne lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W pomieszczeniu, w którym odbywa się licytacja nie powinny przebywać osoby postronne.
Na licytację nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
Każda osoba korzysta z własnych,o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów(długopisy,komputery etc.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.Nie można pożyczać przedmiotów innych osób.Zasady ochrony indywidualnej:
Czekając na wejście na salę powinno się zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
Na salę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, bądź przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi nadzorujący licytację Sędzia (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
Wszyscy pracownicy sądu , interesanci oraz każdy uczestnik licytacji powinni mieć zakryte usta i nos.
Przy wejściu na salę sądową uczestnicy powinni zdezynfekować ręce, albo założyć rękawiczki.