Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   KN1N/00047738/7   KN1N/00090601/4 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03.06.2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się 
druga licytacja  

nieruchomości gruntowych położonych przy ul.Przydziałki 31 C, składających się z:

 

-działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 880/2 o pow. 0,5403 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KN1N/00090601/4,
 
-działki gruntu oznaczonej numerm ewidencyjnym 881/5 o pow. 0,4415 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KN1N/00047738/7. Nieruchomości zabudowane są budynkiem produkcyjno- magazynowym z częścią mieszkalną o łącznej powierzchni użytkowej 1 793,060 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu jednej z głównych ulic,drodze krajowej nr 25 
(Kalisz- Bydgoszcz). Lokalizacja nieruchomości została określona jako atrakcyjna . 


położonej: 62-504 Konin, Przydziałki 31 c, Konin,
dla której Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N00047738/7 i KN1N00090601/4


Suma oszacowania wynosi 1.220.000,00zł ( w tym Vat ) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 805.200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122.000,00zł. (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
                                                                                    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
                                                                                                82 10202212 0000 5102 0302 5392


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819