Licytacja nieruchomości

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak ogłasza, że: dnia 15-02-2019r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się
                                                                                             pierwsza licytacja nieruchomości

Zabudowanej składającej sie z działki gruntu o nr. ewidencyjnym 170 o powierzchni 1,0800 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 570,50 m˛ oraz budynkiem kotłowni. Położona jest w obrębie Myślibórz, w gminie Golina. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane uprawiane rolniczo oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze nr 467 Goliny-Ciążeń. Znajdująca się około 2,5 km od centrum Goliny oraz około 2 km od drogi krajowej nr 92 i około 4 km od autostrady A2. Nieruchomość posiada pełen dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej przyłącza :energi elektrycznej ,wodociągowej. Rok budowy 2013. Lokalizacja atrakcyjna .

położonej: 62-590 GOLINA, MYŚLIBÓRZ 65,
dla której Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KN1N/00082796/8]
Suma oszacowania wynosi 990.000,00zł,( w tym Vat 23%) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 742 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 000,00zł. (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
                                                                                       Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
                                                                                                   82 10202212 0000 5102 0302 5392

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819