Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak ogłasza że: dnia 07-12-2018r. o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się druga licytacja 
 

Gruntowej położonej w Budzisławiu Kościelnym , przy ul. Kaliskiej 16. Nieruchomość składa się z działek gruntu o nr ewidencyjnych 115/15 i 115/16 o łącznej powierzchni 0,2646 ha.
Działka gruntu nr 115/15 o pow. 0,0799 ha stanowi teren niezabudowany - działka utwardzona placem z kostki brukowej.
Działka gruntu nr 115/16 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 178,96 m2, budynkiem garażowym o pow 44,07 m2 oraz budynkiem biurowym o pow. użytkowej 68,21 m2. Lokalizacja nieruchomości atrakcyjna, ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę handlowo uslugową oraz dogodne połącznie komunikacyjne. Stan techniczny budynków określany jest jako bardzo dobry.


 
położonej: 62-541 Budzisław Kościelny ul. Kaliska 16
dla której  Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: KN1N/00069509/3]
 
Suma oszacowania wynosi 503.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     335.330,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50.300,00zł. (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
 
                                                                                           Powszechna Kasa Oszczędności Bank
                                                                                             82 10202212 0000 5102 0302 5392
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
 Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn.
 
                                                                                     Szczegółowych informacji udziela Komornik 
                                                                          pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819