licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2018r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowych położonych przy ul.Przydziałki 31 C, składających się z:

 

-działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 880/2 o pow. 0,5403 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KN1N/00090601/4,

 

-działki gruntu oznaczonej numerm ewidencyjnym 881/5 o pow. 0,4415 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KN1N/00047738/7 .Nieruchomości zabudowane są budynkiem produkcyjno- magazynowym z częścią mieszkalną o łącznej powierzchni użytkowej 1 793,060 m2 .Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu jednej z głównych ulic,drodze krajowej nr 25 (Kalisz- Bydgoszcz).Lokalizacja nieruchomości została określona jako atrakcyjna.

 

położonej: 62-504 Konin, Przydziałki 31 C,

 

dla której Sąd Rejonowy w Koninie

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KN1N00047738/7   KN1N00090601/4

Suma oszacowania wynosi 1.220.000,00zł ( w tym Vat ) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   805.200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122.000,00zł.  (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

 

                                                                            Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

                                                                                      82 10202212 0000 5102 0302 5392

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

Szczegółowych informacji udziela Komornik

pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819