licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2018r. o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się druga licytacja udziału 3/40 w nieruchomościach

Gruntowych położonych w obrębie gminy Rychwał i Rzgów składającej się z działek gruntu oznaczone nr 21,22/2,25, 17 o łącznej powierzchni 9,9900 ha .Działka nr 22/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow.120 ,42 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 145,04 m2 i budynkiem garażowym o pow.71,08 m2 .Działki o nr 21,25,17 stanowią tereny niezabudowane i przeznaczone są pod uprawy polowe .

 

dla której Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1N/00021545/9

Suma oszacowania wynosi 32 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 582,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 270,00zł. (+1,80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
82 10202212 0000 5102 0302 5392


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nabywca nieruchomości rolnej powinien spełniać warunki określone w ustawie z 11/04/2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj z 2012 r Dz U .poz. 804 ze zm.)

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819