Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2018r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się

                                                                                  pierwsza licytacja

Nieruchomości gruntowych składających się z działek o nr: 19,20,223,349,420/1,542,544,545,546,547,548,666,743,744 o łącznej powierzchni 5,4700 ha .Działka o nr 420/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym i budynkiem inwentarskim na działce ustanowiona jest służebność osobista . Pozostałe działki stanowią teren niezabudowany i przeznaczone są pod uprawy polowe . Nieruchomość posiada księgę wieczystą  o nr KN1N/00003072/0

Nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu oznaczonej nr 420/3 o pow. 0,1025 ha . Działka stanowi teren niezabudowany i przeznaczona jest pod uprawy polowe. Nieruchomość posiada księgę wieczystą o nr KN1N/00068045/5 . Klasa bonitacyjna  powyższych działek określana jest jako korzystna ( RV, R IV a,b,  ŁIV, ŁV)

położonej:62-580 Grodziec,  obręb Biskupice,

dla której Sąd Rejonowy w Koninie

prowadzi księgę wieczystą nr KW

[NKW: KN1N/00003072/0].KN1N/00068045/5 .

Suma oszacowania wynosi 187.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  140.475 ,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18.730,00zł (+1.80 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

                                                                             Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

                                                                                          82 10202212 0000 5102 0302 5392

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule..Nabywca nieruchomości rolnej powinien spełniać warunki określone w ustawie z 11/04/2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj z 2012 r Dz U .poz. 804 ze zm.)

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn

Szczegółowych informacji udziela Komornik

pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819