Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-02-2020r. o godz.13:45 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości:

 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 102 m2 nr działki 517 o powierzchni 0,1095 ha w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 30,704m2 oraz wiatą.Nieruchomość położona jest przy ul Wesołej 5 w Koninie .Działka posiada prawidłowy dostęp do drogi publicznej ,dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania wynosi 233.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174,750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.300,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 82 10202212 0000 5102 0302 5392

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819