Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-02-2020r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

 

niezabudowanej gruntowej składającej się z działek gruntu o nr 1,13,15/2 o łacznej powierzchni 4,1550 ha przeznaczone pod uprawy polowe . Dzilka o nr .15/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni 143,94 m2 ,budynkiem gospodarczym oraz budynkiem garażowym.

Na nieruchomości ustanowiona jest służebność osobista .

położonej: 62-570 Rychwał, Kuchary Kościelne,

dla której Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KN1N/00002348/9 [NKW: KN1N/00002348/9]
Suma oszacowania wynosi 237.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.700,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski SA 82 10202212 0000 5102 0302 5392 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819