Opis i oszacowanie nieruchomosci

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak

na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2020 r. o godz. 10:00 pod adresem:62-510 Konin, Chopina 12/98

 

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
położonego pod adresem: 62-510 Konin, Chopina 12/98, Konin

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Robert Szymczak zawiadamia ,że zgodnie z art 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia .