Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KN1N/00048711/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-01-2022r. o godz.10:40 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę przy Konin, ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości


Gruntowej niezabudowanej składającej się z działki gruntu o nr 376 powierzchni 0,6100 ha położonej w obrębie Szyszyn gm Ślesin .Działka o kształcie reguralnym i płaskim terenie .Działka uprawiana rolniczo .Klasa bonitacji IV . Lokalizacja nieruchomości atrakcyjna.


położonej: 62-561 Ślesin, Szyszyn,
dla której Sąd Rejonowy w Koninie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KN1N/00048711/9]
Suma oszacowania wynosi 24 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 430,00zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

                                                                                       Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
                                                                                                     82 10202212 0000 5102 0302 5392

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Szczegółowych informacji udziela Komornik
pod nr tel. ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE DOTYCZĄCE COVID-19
Komornik informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoba mająca zamiar uczestniczyć w licytacji winna stawić sie do Sądu Rejonowego w Koninie nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym rozpoczęciem licytacji,wyposażona w maseczkę ochronną,rękawiczki i długopis.Nadto w Sądzie:
Może przebywać wyłącznie osoba ZDROWA, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w licytacji osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantanne lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W pomieszczeniu, w którym odbywa się licytacja nie powinny przebywać osoby postronne.
Na licytację nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
Każda osoba korzysta z własnych,o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów(długopisy,komputery etc.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie,jeżeli nie są to materiały jednorazowe.Nie można pożyczać przedmiotów innych osób.Zasady ochrony indywidualnej:
Czekając na wejście na salę powinno się zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
Na salę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, bądź przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi nadzorujący licytację Sędzia (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjętanależy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
Wszyscy pracownicy sądu ,interesanci oraz każdy uczestnik licytacji powinni mieć zakryte usta i nos.
Przy wejściu na salę sądową uczestnicy powinni zdezynfekować ręce, albo założyć rękawiczki.